Dekkingsindicatie

/Dekkingsindicatie
Dekkingsindicatie 2018-04-25T20:21:21+01:00

Hoeveel geld of andere waardevolle zaken mogen er in de kluis opgeborgen worden? Wil ik mijn waardevolle zaken veilig beschermen tegen brand of inbraak? Wil ik mijn data of papieren veilig opbergen? Het is voor u als klant of verzekeraar belangrijk te weten welke dekkingsindicatie, normering en certificering een kluis heeft. U wilt tenslotte optimale veiligheid. Een kluis of brandkast van Dujardin Brandkasten voldoet aan deze belangrijke voorwaarden.

Er zijn normeringen en certificeringen voor kluizen en brandkasten op het gebied van inbraak en brand, welke in de verschillende hoofdstukken worden uitgelegd. Echter, adviseren wij u te allen tijde de benodigde dekkingsindicatie en certificering met uw verzekeraar af te stemmen.

Een andere term die veel gebruikt wordt is “indicatie waardeberging”.

Vanaf januari 2016 veranderen er twee zaken:

  • Uitfasering Safe 1 t/m Safe 4
  • Verhoging van de dekkingsindicatie van CEN I t/m CEN VI

Inbraakwerende kluizen

Inbraakwering volgens NEN-EN 1143-1
Inbraakwerende kluizen, kasten, panelenkluizen en kluisdeuren worden sinds 1996 volgens de Europese norm 1143-1 getest door een aantal bevoegde testinstituten in verschillende Europese landen. Nederland heeft deze Europese norm in februari 1997 vastgelegd in de NEN-EN 1143-1.

Inbraakwering volgens NEN-EN 14450
In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005 de Europese norm En 14450 voor licht inbraakwerende kasten en/of kluizen. Deze norm dient om inbraakwerende kasten in te schalen beneden de weerstandsklasse  0 van de NEN-EN 1143-1. Het gaat daarbij veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.

Dekkingsindicatie gebaseerd op weerstandsklasse
Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contact geld in een inbraakwerende kast en/of (vloer)kluis. De VGW, Vereniging Geld en Waardeberging, heeft hierin een adviserende rol.

Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen, kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Als er goederen of contant geld  in een inbraakwerende kast of kluis worden opgeborgen met een hogere waarde dan overeenkomt met de dekkingsindicatie, is vooraf afstemming met de verzekeraar vereist.

Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen, kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Als er goederen of contant geld in een inbraakwerende kast of kluis worden opgeborgen met een hogere waarde dan overeenkomt met de dekkingsindicatie, is vooraf afstemming met de verzekeraar vereist.

Euronormering bij afstortsystemen
Indien een inbraakwerende kast of kluis is uitgevoerd met een afstortsysteem, verliest deze in het algemeen de daaraan toegekende Euronorm, tenzij het afstortsysteem zelf ook in de test is meegenomen en als zodanig is gekwalificeerd (NEN-EN 1143-2).

Veiligheid Verzekerd van de Vereniging Geld-en Waardeberging (VGW)