Dekkingsindicatie Inbraakwering

//Dekkingsindicatie Inbraakwering
Dekkingsindicatie Inbraakwering 2016-12-12T09:19:55+01:00

Inbraakwering volgens NEN-EN 1143-1

Inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren worden sinds 1996 volgens de Europese norm 1143-1 getest door een aantal bevoegde testinstituten in verschillende Europese landen. Nederland heeft deze Europese norm in februari 1997 vastgelegd in de NEN-EN 1143-1.

Inbraakwering volgens NEN-EN 14 450

In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005 de Europese norm En 14 450 voor licht inbraakwerende kasten en/of kluizen. Deze norm dient om inbraakwerende kasten in te schalen beneden de weerstandsklasse  0 van de NEN-EN 1143-1. Het gaat daarbij veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.

Dekkingsindicatie gebaseerd op weerstandsklasse

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contact geld in een inbraakwerende kast en/of (vloer)kluis.

Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen, kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Als er goederen of contant geld  in een inbraakwerende kast of kluis worden opgeborgen met een hogere waarde dan overeenkomt met de dekkingsindicatie, is vooraf afstemming met de verzekeraar vereist.

Weerstandsklasse volgens NEN-EN 14 450 en dekkingsindicatie

Security Level Dekkingsindicatie
S 1 € 2.500
S 2 € 5.000

Weerstandsklasse volgens NEN-EN 1143-1 en dekkingsindicatie

Weerstandsklasse Dekkingsindicatie
O € 7.000
I € 10.000
II € 25.000
III € 45.000
IV € 75.000
V € 125.000
VI € 250.000
VII t/m XIII in nader overleg met verzekeraar

Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen, kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Als er goederen of contant geld in een inbraakwerende kast of kluis worden opgeborgen met een hogere waarde dan overeenkomt met de dekkingsindicatie, is vooraf afstemming met de verzekeraar vereist.

Euronormering bij afstortsystemen

Indien een inbraakwerende kast of kluis is uitgevoerd met een afstortsysteem, verliest deze in het algemeen de daaraan toegekende Euronorm, tenzij het afstortsysteem zelf ook in de test is meegenomen en als zodanig is gekwalificeerd (NEN-EN 1143-2).

informatieboek Veiligheid Verzekerd van de Vereniging Geld-en Waardeberging (VGW)

Informatiekaart-kluizen-Normering-en-dekkingsadvies